Raport o Stanie Powiatu za 2022 rok

RAPORT O STANIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU NWOSĄDECIEGO ZA 2022 ROK

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu (w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie w dniu 21 czerwca 2023 r. podczas planowanej XL Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.30 (Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Przewodniczący Rady poinformuje osoby, które zgłoszą się do debaty o szczegółowej organizacji obrad sesji.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania

data publikacji: 2023-05-31 | 13:08
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-31 | 13:17