Raport o stanie Powiatu za 2018 rok

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU NWOSĄDECIEGO ZA 2018 ROK

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300  mieszkańców powiatu (w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie w dniu 14 czerwca 2019 r. podczas VII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 13 czerwca br. do godz. 15.30 (Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.


Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Pliki do pobrania

  • RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018 ROK
  • Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o Stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
  • Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o Stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-06-29 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 11:50