Kontrole finansowe

 • Uchwała Nr 792/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
 • Uchwała Nr 404/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
 • Uchwała Nr 403/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku

  w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok.
 • Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 stycznia 2019 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 29/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogot...
 • Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

  w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 • Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok.
 • Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr 1108/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.
 • Uchwała Nr 1108/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 r.
 • Uchwała Nr 730/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r.

 • Uchwała Nr 728/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 393/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 r.

 • 1  2  3    
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:32
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 | 15:01