Wybory 2024

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 22 lutego 2024 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2024 r. 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

Pliki do pobrania

POSTANOWIENIE NR 26/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 17 stycznia 2024 r.

 w sprawie podziału powiatu nowosądeckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Pliki do pobrania

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małkopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego:

Pliki do pobrania

Postanowienie nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Pliki do pobrania

data publikacji: 2024-01-12 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 2024-02-23 | 08:05