Budżet i majątek Powiatu

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/423/56/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/426-3/35/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/55/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 roku.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za III kwartały 2016 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za II kwartały 2016 roku

 • informacji o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach- w 2015 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I kwartał 2016 roku

 • 1    6  7  8  9  10    19
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41