Budżet i majątek Powiatu

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za 2020 r.

 • Bilans Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za 2020 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podaje do publicznej wiadomości: za I kwartał 2021 roku

 • Uchwała Nr SO.XII/423/6/21 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2021 roku

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok
 • Uchwała Nr S.O. XII/426-2/50/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 roku

  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.
 • Uchwała Nr S.O. XII/426-3/4720 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 stycznia 2021 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
 • Uchwała nr S.O. XII/429-1/32/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r.

  w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Uchwała nr S.O. XII/426-1/26/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
 • Uchwała nr S.O. XII/421/34/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2020 r.

  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2020 r.

 • 1    5  6  7  8  9    24
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-05 | 10:42