Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/38/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

 • Uchwała Nr S.O. XII/421-1/29/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

 • Uchwała Nr S.O. XII/429-1/45/17 Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2017 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2017 r.

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2016 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/423/56/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

 • 1    5  6  7  8  9    19
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41