Budżet i majątek Powiatu

 • UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2019 ROK

 • Uchwała Nr S.O.XI/423/421/47/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2018 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2018 roku

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2017 roku.

 • Uchwała Nr S.O.XII/423/46/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-3/33/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2018 r.

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018
 • 1    4  5  6  7  8    19
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41