Informacje

W celu ułatwiania dostępu do informacji publicznych, Starostwo Powiatowe w Nowy Sączu będzie udostępniać je w postaci tzw. "otwartych danych", co wpisuje się w postanowienia ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1641). 

Otwarte Dane to bezwnioskowy sposób udostępniania informacji sektora publicznego w sposób umożliwiający odbiorcy danych swobodne maszynowe (elektroniczne) ich przetwarzanie. 

Otwarcie dostępu do danych nastąpi w wyniku przygotowania sytemu, który zapewni przede wszystkim bazę informacji o udostępnianych zbiorach otwartych, dostępność otwartych danych oraz  ich stałą aktualizację. 

data publikacji: 2023-06-14 | 12:00
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-14 | 12:02