Rok 2010

Uchwała Nr 1054/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowej organizacji i struktury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z wykazem poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykazem ich zadań

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2010-03-30 | 14:09