Geodezja - zawiadomienia - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Geodezja - zawiadomienia

 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 74/3 i 74/4 z działkami sąsiednimi nr 70, 73, 74/1, 77 w obrębie Rytro, gmina Rytro.
  26 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczeniu punktów granicznych działki ewid. nr 243/32 położnej w obrębie Myślec, gm. Stary Sącz.
  26 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 954/2 w obr. Trzetrzewina, gm. Chełmiec.
  26 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 377/4 z działkami ewid. nr 377/6, 377/2, 376/8, 375/1, 374/23 w miejscowości Złockie, gmina Muszyna.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 591/1 592, 593, 625, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, z działkami sąsiednimi nr 563, 603, położonych w obrębie Kadcza, gmina Łącko.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 381/11 z działkami nr 381/3, 378/2, 379 w obrębie Świniarsko, gmina Chełmiec.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 959/1 i 960/7 a działką 801/4 w miejscowości Gaboń.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych/działki ewid. nr 77 z działkami sąsiednimi w obrębie Wawrzka, gm. Grybów.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych działki ewid. nr 517, 930, 806, 715, 478/1, 478/2, 294/2 w obrębie Nawojowa, gmina Nawojowa, oraz dz. ewid. 1 w obrębie Bącza Kunina, gm. Nawojowa.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
 • Zawiadomienie

  o czynnościach ustalenia/przyjęcia punktów granicznych/ działki ewid. nr 65, 166 z działkami sąsiednimi w obrębie Myślec, gm. Stary Sącz.
  25 czerwiec 2020
  Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6    8