Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 2150/1 z działkami sąsiednimi nr 2151, 2153/2, 2152, 2150/2, 2150/3, 2149, 2075 w Starym Sączu.

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od dnia 28.05.2024r. do dnia 11.06.2024r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-05-28
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-28 | 13:34
planowana data dezaktywacji: 2025-05-28