Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych działki ewid. nr 1306 z działkami sąsiednimi nr 1290/7, 1290/9, 1297, 1305, 1307 w miejscowości Biała Niżna, obręb 0008, gmina Grybów. |

 

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od dnia 28.05.2024r. do dnia 04.06.2024r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-05-28
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-28 | 14:40
planowana data dezaktywacji: 2025-05-28