Geodezja - zawiadomienia

Zawiadomienie

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowieniu znaków granicznych działki ewid. nr 212/2 i 213 z działkami sąsiednimi w obrębie Nawojowa.  

Zawiadomienie umieszczono również na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od dnia 29.05.2024r. do dnia 05.06.2024r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-05-29
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-29 | 13:41
planowana data dezaktywacji: 2025-05-29