Komunikaty

Informacja o zawarciu umowy

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zawarło w dniu 09 kwietnia 2021 roku umowę zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.) z Firmą Usługi Transportowe "Rycho" Ryszard Homoncik na świadczenie usługi transportu osób do obiektu kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Umowa została zawarta z wyłaczeniem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu a co za tym idzie ochronę zdrowia publicznego. Maksymalna wartość umowy została określona na 10 000 zł.

wstecz
data publikacji: 2021-04-09
data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09 | 09:29