Komunikaty

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

 • wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

 • główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.

 • Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.

 • Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

 • Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.

 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.

 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

 • Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.

 

Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność,

 • spadek pobierania paszy i wody,

 • spadek nieśności,

 • objawy nerwowe,

 • biegunki,

 • sinicy, wybroczyn.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-04-09
data ostatniej modyfikacji: 2021-04-09 | 09:46