Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa - Łabowiec

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 25 - 28 sierpnia 2021 r. w godz. 8:00 - 17:00 prowadzone będą prace związane z układaniem nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa - Łaboweic. W związku z tym droga ta będzie zamnkięta dla ruchu w w/w terminie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Uhrynia do granicy miejscowości Łabowa, Łabowiec.

Brak objazdu.

wstecz
data publikacji: 2021-08-24
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-26 | 13:29