Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniu 8 września 2021 r. rozpoczyna się remont drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa w km 3+400 - 5+200 tj. na odcinku przebiegającym  przez miejscowości Łyczana i Janczowa.

W związku z tym droga ta na w/w odcinku będzie zamknięta dla ruchu od 8 września 2021 r. do planowego zakończenia prac 9 października 2021 r.

Objazd drogami powiatowymi nr 1562 K Podole Górowa - Łęka i nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska lub drogami gminnymi.

wstecz
data publikacji: 2021-09-03
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-03 | 13:17