Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 7 - 8 października 2021 r. w godz. 8:00 - 16:30 będą prowadzone prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa.

W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od promu w km 0+201 do zatoki autobusowej w rejonie kościoła w km ok. 0+950.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zamknięcia drogi może ulec zmianie.

Brak objazdu.

wstecz
data publikacji: 2021-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 | 12:31