Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej 13.03-31.05. 2023

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 13 marca do 31 maja 2023 będą prowadzone prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa. W związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na odcinku w km 0+010 + 0+275 (od skrzyżowania z DW nr 969 do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną prowadzącą do ulicy Nadbrzeżnej).

Modernizacja drogi powiatowej.

Objazd zamkniętego odcinka drogi powiatowej poprowadzony zostanie drogami gminnymi zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w podanym terminie roboty zostaną przesunięte na kolejne dni, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.
wstecz
data publikacji: 2023-03-10
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-10 | 12:34