Komunikaty

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1564K Korzenna - Jasienna - Przydonica

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach 12 oraz 15 i 16 kwietnia 2024 r. prowadzone będą prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1564K Korzenna - Jasienna - Przydonica w miejscowości Przydonica polegające na wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni

w związku z tym droga ta będzie zamknięta dla ruchu na długości ok 400 m. w km 7+050 ÷ 7+450 w m. Przydonica w godz. 8:00 - 15:00. Objazd zamkniętego odcinka możliwy będzie drogami powiatowymi: nr 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska, nr 1563K Korzenna - Janczowa - Miłkowa oraz 1562K Podole Górowa - Łęka oraz drogami gminnymi

wstecz
data publikacji: 2024-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 | 15:25