Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne od dnia 17.05 - 18.05.2021 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 17:00 dnia 18.05.2021 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 75 %
Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.


 

wstecz
data publikacji: 2021-05-17
data ostatniej modyfikacji: 2021-05-17 | 15:03