Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne - 08.02.2024 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 15:00 dnia 08.02.2024 r. do godz. 12:00 dnia 09.02.2024 r. w związku ze spływem wód opadowych oraz opadowo - roztopowych (na obszarach górskich) prognozowane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2024-02-08
data ostatniej modyfikacji: 2024-02-08 | 14:32