Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne-21.05.2024

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 21.05.2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych,w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych odpadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 60 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2024-05-21
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-21 | 11:02