Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 19.07.2021 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 09:20  do godz. 20:00 dnia 19.07.2021 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 70 %
Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu  /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

 

wstecz
data publikacji: 2021-07-19
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-24 | 13:29