Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 27.07.2021 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 27.07.2021 r.  do godz. 02:00 dnia 28.07.2021 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą być obserwowane gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 70 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu  /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2021-07-27
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-24 | 13:29