Ostrzeżenia Hydrologiczne

Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego na dzień 16.08.2021 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 13:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 12:00 dnia 17.08.2021 r. prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystapić podtopienia.

Prawdopodobieństwo: 75 %
Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)
W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu  /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2021-08-16
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-24 | 13:35