Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne na dzień 26.07.2022 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 26.07.2022 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 75 %

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, 18 414-16-22.

wstecz
data publikacji: 2022-07-26
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-26 | 09:02