Ostrzeżenia Hydrologiczne

ostrzeżenie hydrologiczne 22.12.2022

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:30 dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:30 dnia 24.12.2022 r. w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2022-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-22 | 11:20