Ostrzeżenia Hydrologiczne

ostrzeżenie hydrologiczne 21.02.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 15:00 dnia 21.02.2023 r. do godz. 10:00 dnia 22.02.2023 r. w związku z prognozowanymi opadami deszczu oraz spływem wód roztopowych zaznaczą się dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2023-02-21
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-21 | 14:10