Ostrzeżenia Hydrologiczne

ostrzeżenie hydrologiczne 10.03.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 18:00 dnia 10.03.2023 r. do godz. 14:00 dnia 11.03.2023 r. w związku z prognozowanymi opadami deszczu, a dodatkowo lokalnie ze spływem wód roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 80 %

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2023-03-10
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-10 | 14:31