Ostrzeżenia Hydrologiczne - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ostrzeżenia Hydrologiczne

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU na dzień 19 - 20 lipca 2018 r.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 r. do godz. 08:00 dnia 20.07.2018 r. w związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.in. w zlewni Dunajca spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo: 75 %

Stopień zagrożenia: 3 stopień (w skali 3-stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.


 

 

wstecz
redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2018-07-19
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-19 | 13:01