Ostrzeżenia Hydrologiczne - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ostrzeżenia Hydrologiczne

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU 21- 22 MAJA 2019 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 14:15 dnia 21.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.in. w zlewni Dunajca oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa).

Prawdopodobieństwo: 70 %

Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.

wstecz
redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2019-05-21
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 | 15:00