Ostrzeżenia Hydrologiczne - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ostrzeżenia Hydrologiczne

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU 22- 24 MAJA 2019 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 24.05.2019 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.in. w zlewni Dunajca i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone kolejne stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności stany alarmowe

Prawdopodobieństwo: 90 %

Stopień zagrożenia: 3 stopień (w skali 3-stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.


 

 

wstecz
redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2019-05-22
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-22 | 12:20