Ostrzeżenia Hydrologiczne

ostrzeżenie hydrologiczne 16.05.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 00:00 dnia 17.05.2023 r. do godz. 10:00 dnia 18.05.2023 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo: 75%

Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2023-05-16
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-17 | 07:23