Ostrzeżenia Hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne 18.05.2023

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 dnia 18.05.2023r. do godz. 01:00 dnia 19.05.2023r. prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w profilach: Jawiszowice oraz Bieruń Nowy oraz w związku ze spływem wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 95 %

Stopień zagrożenia: 2 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

   W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych
i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

wstecz
data publikacji: 2023-05-18
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-18 | 11:22