Ostrzeżenia Hydrologiczne - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ostrzeżenia Hydrologiczne

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU 04 LUTY 2020 r.

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 10:00 do godz. 23:00 dnia 04.02.2020 r. na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem w zlewni Dunajca oraz w mniejszych bezpośrednich dopływach dopływach Wisły prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 85 %

Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/ 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu  /018/ 448-69-10, /018/ 448-69-11.

 
 

 

 

wstecz
redaktor: Rak Michał
data publikacji: 2020-02-04
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-04 | 09:41