Ostrzeżenia Hydrologiczne

ostrzeżenie hydrologiczne 21.06.23 - 22.06.23

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 11:00 dnia 21.06.2023 r. do godz. 01:00 dnia 22.06.2023 r.  w   obszarach   występowania   prognozowanych   opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych ,mogą   wystąpić   gwałtowne   wzrosty   poziomu   wody  i   podtopienia.   W zlewniach   kontrolowanych,   w   przypadku   wystąpienia   szczególnie intensywnych   opadów,   istnieje   możliwość   przekroczenia   stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 70 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień ( w skali 3 - stopniowej)

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

 

 

wstecz
data publikacji: 2023-06-21
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-21 | 09:01