Nagrania z obrad

I Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 22 listopada 2018 r.

II Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 12 grudnia 2018 r.

III Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 28 grudnia 2018 r.

IV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 8 lutego 2019 r.

V Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 29 marca 2019 r.

VI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 10 maja 2019 r.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 14 czerwca 2019 r., część I

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 14 czerwca 2019 r., część II

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 30 sierpnia 2019 r.

IX Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 1 października 2019 r.

X Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 15 listopada 2019 r.

XI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 20 grudnia 2019 r.

XII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 31 stycznia 2020 r.

XIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 30 kwietnia 2020 r.

XIV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 30 czerwca 2020 r.

XV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 25 września 2020 r.

XVI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 27 listopada 2020 r.

XVII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 23 grudnia 2020 r.

XVIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 19 lutego 2021 r.

XIX Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 29 kwietnia 2021 r.

XX Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 15 czerwca 2021 r.

XXI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 24 września 2021 r.

XXII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 17 listopada 2021 r.

XXIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 8 grudnia 2021 r.

XXIV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 29 grudnia 2021 r.

XXV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 18 stycznia 2022 r.

XXVI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 25 lutego 2022 r.

data publikacji: 2018-12-06 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-28 | 14:16