Nagrania z obrad - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Nagrania z obrad

I Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 22 listopada 2018 r.

II Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 12 grudnia 2018 r.

III Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 28 grudnia 2018 r.

IV Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 8 lutego 2019 r.

V Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 29 marca 2019 r.

VI Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 10 maja 2019 r.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 14 czerwca 2019 r., część I

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 14 czerwca 2019 r., część II

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz 30 sierpnia 2019 r.

IX Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 1 października 2019 r.

X Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, Nowy Sącz, 15 listopada 2019 r.

data publikacji: 2018-12-06 | 11:48
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-20 | 10:16