Antoni Koszyk

 
Antoni KOSZYK
 
Rok urodzenia: 1960
Wykształcenie: wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska; w 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu w zakresie psychologii relacji z klientem.
Miasto: Grybów
Zawód i miejsce pracy: Wicestarosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1991-1998 Radny Rady Miejskiej w Grybowie. 
W latach 1998-2002 Radny I kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
W latach 1991 – 2001  dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie. 
Od 2002 roku Kierownik Referatu Budownictwa Geodezji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Grybowie. 
W latach 2007-2010 Zastępca Burmistrza Miasta Grybowa.  
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji podczas której pełnił funkcje Wicestarosty Nowosądeckiego, Członka Komisji Polityki Społecznej RPN, Członka Komisji Statutowej RPN oraz Członka Komisji Budżetowej RPN. Podczas V kadencji RPN Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Oceniającej wnioski w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.  Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
Obecnie Wicestarosta Nowosądecki. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje ponadto funkcje: Członka Komisji Budżetowej, Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Polityki Społecznej oraz Członka Komisji Mienia i Infrastruktury. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Do 1.02.2023 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
Rodzina: żonaty, pięcioro dzieci
Hobby: sport i taniec

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-11 | 15:10