Franciszek Kantor

Franciszek KANTOR

Rok urodzenia: 1957
Gmina: Korzenna
Zawód i miejsce pracy: zootechnik, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Krakowie
Dotychczasowa kariera, w tym samorządowa: 
Wieloletni Radny i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Korzenna. Przez 2 kadencje Radny do byłego Sejmiku Województwa Nowosądeckiego.
W latach 1998-2002 Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I kadencji.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN oraz Członka Komisji Polityki Społecznej RPN.
Radny Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił funkcje Członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN. Przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury, Członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Członka Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu. 
Hobby: podróże

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-11 | 14:30