Marcin Bulanda

Marcin BULANDA

Rok urodzenia: 1980
Wykształcenie: wyższe
1995-1999: Liceum Ekonomiczne w Starym Sączu zakończone uzyskaniem dyplomu technika ekonomisty;
2000-2003: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zakończona uzyskaniem licencjatu Administracji Publicznej;
2003-2005: Akademia Ekonomiczna w Krakowie zakończona uzyskaniem tytułu magistra na kierunku Strategie Rozwoju Regionalnego;
2006-2007: studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Fundusze Europejskie.
Miejsce pracy: Dyrektor Gminnego Centrum Funduszy Europejskich w Chełmcu
Gmina: Korzenna
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
Lata 2001-2003 praca w prywatnej firmie handlowo-usługowej.
W latach 2003-2007 pracował w Urzędzie Gminy Korzenna na stanowisku referent ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych; opracował, prowadził i pozytywnie rozliczył projekty na kwotę ponad 3 mln zł, w tym „Modernizacja i wyposażenie centrum kultury Korzennej”, „Lipniczanie – Modernizacja i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej”, „Modernizacja Zespołu Szkół w Siedlcach”, autor „Program Rozwoju Lokalnego dla miejscowości Wojnarowa, Korzenna i Lipnica Wielka”, współautor Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gminy Korzenna.
W latach 2007-2014 pracował w Urzędzie Gminy Chełmiec na stanowisku kierownika Wydziału Projektów Unijnych; prowadził projekty o łącznej wartości ponad 150 mln zł (w tym projekty budowy sieci LTE, programów dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie, kolektory słoneczne i wymianę pieców, programów wsparcia organizacji pozarządowych), opracował 27 Planów Rozwoju Miejscowości dla wszystkich sołectw Gminy Chełmiec, współautor Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej gminy Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka, prowadził doradztwo dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z UE.Od 2015 roku Dyrektor Gminnego Centrum Funduszy Europejskich w Chełmcu; koordynator działań związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich oraz środków z budżetu Państwa.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN, Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu RPN, Członka Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN oraz Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Inna działalność: 
2006-2018: członek Partii Prawo i Sprawiedliwość;
2004-2007: współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Korzenna – obecna nazwa Lokalna Grupa Działania Korzenna;
2007-2018: Prezes Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka”, obejmującej gminy: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasto Grybów;
2012-2014: współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Moja Gmina Korzenna.
Rodzina: Żona Lidia, córki: Dominika i Wiktoria oraz syn Sebastian.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-04 | 14:21