Marek Kwiatkowski

Marek Kwiatkowski

Marek KWIATKOWSKI

Rok urodzenia: 1956
Wykształcenie: wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarządzania w agrobiznesie.
Zawód i miejsce pracy: Ekonomista, od listopada 2018 roku Starosta Nowosądecki
Gmina: Chełmiec
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
Od 30 lat pracował w doradztwie rolniczym pełniąc funkcję: Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Z-cy Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Nawojowej, Kierownika  Działu Ekonomiki, Kierownika  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu. W latach 1978-1984 Radny Rady Gminy w Chełmcu. Przewodniczący Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych (1980-1988). W latach 2006-2010 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej oraz Członek Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z organizacjami pozarządowymi Rady Powiatu Nowosądeckiego. W latach 2010 -2014 Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. W latach 2014 – 2018 Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz członek Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”. W latach 2017-2018 Zastępca Przewodniczącego Zespołu d/s "Opracowania Strategii Województwa Małopolskiego". Od 2006 roku nieprzerwalnie Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obecnie Starosta Nowosądecki, oraz delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Inna działalność: 
Jest gospodarzem dorocznej wystawy rolniczej  AGRO Nawojowa. 
Członek Małopolskiej Rady Innowacji.
Członek Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
Członek Rady Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego.
Rodzina: Żona Natalia - pracownik banku BPS, córka Karolina – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, syn Gracjan, informatyk – programista zatrudniony w firmie Samsung.
Hobby: sport, narciarstwo zjazdowe, pływanie, nurkowanie, górska turystyka piesza i rowerowa

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:10
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:32