Michał Nowak

Michał NOWAK

Gmina: Kamionka Wielka
Działalność samorządowa: 
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje funkcje: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury oraz Członka Komisji Polityki Społecznej. Jest również przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiegio do Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych oraz przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 12:28
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 12:16