Przemysław Gajowski

Przemysław GAJOWSKI

Gmina: Krynica-Zdój
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa: 
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Statutowej, Członka Komisji Budżetowej oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Jest również przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia "Małopolska Organizacja Turystyczna".

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-01-03 | 12:06
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-11 | 13:12