Stanisław Sułkowski

Stanisław Sułkowski

Stanisław SUŁKOWSKI

Rok urodzenia: 1956
Wykształcenie: średnie 
Gmina: Muszyna
Zawód i miejsce pracy: technik rolnik
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 2002-2014 Radny Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. W I kadencji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W II kadencji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie objął stanowisko Przewodniczącego Rady, natomiast w III kadencji był Wiceprzewodniczącym Rady.  Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I  i V kadencji. Podczas V kadencji RPN pełnił następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu, Członka Komisji Edukacji, Członka Komisji Rewizyjnej, Członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Od 30.12. 2014 r. do 16.02.2017 r. przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Związku Euroregion „Tatry”.  Podczas V kadencji RPN Członek Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, a także Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.
W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji sprawuje następujące funkcje: Przewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu RPN, Członka Komisji Edukacji RPN, Członka Komisji Statutowej RPN oraz Członka Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN.  Jest również przedstawicielem Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju.
Hobby: sport

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:22