Tadeusz Zaremba

Tadeusz Zaremba

Tadeusz ZAREMBA

Rok urodzenia: 1974
Wykształcenie: wyższe, magister inżynier leśnictwa
Gmina: Łącko
Miejsce pracy: Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
Od 21 kwietnia 2004 do 31 marca 2008 roku podleśniczy Lasów Państwowych – specjalista ds. lasów nadzorowanych. W okresie od 1 kwietnia 2008 do 31 lipca 2010 roku specjalista służby leśnej ds. zagospodarowania lasu. Od 1 sierpnia 2010 do 16 grudnia 2010 roku specjalista służby Leśnej ds. Gospodarki Leśnej. Od 17 grudnia 2010 do 26 listopada 2014 roku Zastępca Wójta Gminy Łącko. Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, podczas której pełnił następuyjące funkcje: Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN, Sekretarza w Komisji Rewizyjnej RPN, Członka Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Członka Komisji Turystyki i Sportu RPN. Podczas V kadencji RPN Przedstawiciel Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”.
Obecnie Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Do listopada 2020 r., członek Komisji Mienia i Infrastruktury, do maja 2022 r., członek Komisji Statutowej i Członek Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Nadal członek Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Rodzina: żona Barbara i 3 córki
Hobby: strzelectwo sportowe, kajakarstwo górskie, piłka nożna

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-11 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2023-08-18 | 09:16