Rok 2006 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rok 2006

Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie: wstąpienia Pani Danuty Lelito na miejsce Radnego Emila Bodzionego,
w stosunku do którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-30 | 08:31