Rok 2007

Uchwała Nr 131/XII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Nowosądeckiego oświadczenia lustracyjnego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-30 | 08:34