Rok 2007

Uchwała Nr 137/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 415/XLII/2006  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Nowosądeckiego  w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-30 | 08:33