Rok 2008

Uchwała Nr 243/XXIV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zminay planu finansowegop podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2008 roku zatwierdzonego Uchwałą Nr 156/XIV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2008 r. i zmienionego Uchwałą Nr 159/XV/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2008 r. Uchwałą Nr 218/XIX/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. Uchwałą Nr 225/XXI/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Uchwałą Nr 238/XXIII/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2008 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2009-01-22
data ostatniej modyfikacji: 2009-01-22 | 11:15