Rok 2009

Uchwała Nr 302/XXX/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projktu pt: "Możemy Więcej". Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-08-17
data ostatniej modyfikacji: 2009-08-17 | 12:45