Rok 2009

Uchwała Nr 304/XXX/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt: "Aktywna edukacja" - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego. Projkt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-08-17
data ostatniej modyfikacji: 2009-10-06 | 12:42